Iskolaválasztás

0 Lájkoltad

Az iskolába készülő óvodások szüleire az utolsó óvodai évben nehéz feladat hárul: a gyermekük számára a legjobb intézmény megtalálása. A szülők általában ugyan láthatnak bemutató órát, vagy vannak nyílt iskolai napok, de ezek által lehetetlen betekinteni az adott iskola hétköznapi világába.

A legfontosabb, hogy a leendő tanítót megismerjük, illik- e gyermekünk temperamentumához, személyiségéhez, kölcsönösen jól tudnak-e majd együtt dolgozni a tanév alatt. Viszont általában az a pedagógus, akinek a szülő odaadja a bizalmát, attól a gyermeke is szívesebben tanul, jobban együtt működik vele.

Felsorolok néhány szakmai szempontot, amit érdemes átgondolni az iskola kiválasztásánál:

 • Az iskolába készülő óvodások szüleire az utolsó óvodai évben nehéz feladat hárul: a gyermekük számára a legjobb intézmény megtalálása. A szülők általában ugyan láthatnak bemutató órát, vagy vannak nyílt iskolai napok, de ezek által lehetetlen betekinteni az adott iskola hétköznapi világába.
 • Milyen az iskola légköre? Milyen az ott dolgozó pedagógusok, vagy alkalmazottak és a vezetőség közötti viszony? Ez fontos, hiszen gyermekünk látja majd a pedagógusok közötti kapcsolati mintákat, amelyek kihatnak rá is a mindennapokban.
 • Milyen tagozatos az osztály? Ha például az osztály angol tagozatos, és olyan magas követelményeket támaszt, amelyek gyermekünk számára túlzottam megterhelőek, akkor érdemes megfontolni, és más lehetőségeket keresni számára.
 • A tanító néni, illetve az egész iskola hogyan viszonyul az értékeléshez? Ebben az estben, számomra a legszimpatikusabb, hogy ne legyen már első osztályban fekete pont, meg fekete boszorkány nyomda, és egyéb negatív értékelés, hiszen ez elveszi a gyermekek kedvét a nyáron még örömmel várt iskolától.
 • Lényeges kérdés, hogy van-e az iskolának udvara, amelyre a gyerekek kimehetnek rendszeresen a szünetben mozogni, levegőzni. A rendszeres levegőzés, mozgás kell ahhoz, hogy a tanórákon megfelelően helyt álljanak a kisdiákok.
 • Van-e tornatermük, ahol meg tudják tartani a testnevelés órákat?
 • Milyen a tanterem? Kényelmes? Otthonos? Gyerek közeli? Vannak-e szemléltető eszközök, vagy egyéb eszközök, amelyek tanulásra ösztönöznek?
 • Hogyan vannak a tantermek berendezve? Minden pad a tábla felé fordul, ami mutathatja a frontális osztálymunka túlsúlyát, vagy a padok csoportokba vannak összetolva, utalva, arra, hogy itt csoport munkában közösen kooperálva sajátítják el az ismereteket.
 • Lényeges elengedhetetlen szempont, hogy az olvasástanítási módszer szótagoló legyen, hiszen nyelvünk toldalékoló jellegéhez ez illeszkedik.
 • Érdemes megtudakolni a tanítóktól, vagy már az adott iskolába járó gyerekek szüleitől, hogy megfelelő módon alkalmazzák-e az integrációt az egyes osztályközösségekben. Az integráció akkor jó, ha maximum 2-3 nehézséggel vagy egyéb hátránnyal küzdő gyermeket illesztenek egy osztályközösségbe. Valamint rendelkezésre állnak-e segítők, fejlesztőpedagógusok, pedagógiai asszisztensek, akik rendszeresen támogatják a gyerekek, és a tanítók munkáját is.

Néhány praktikus szempont:

 • Praktikus szempont az iskola közelsége, jól megközelíthetősége.
 • Van-e szekrénye, vagy valamilyen pakolási lehetősége a gyerekeknek, hogy ne kelljen minden nap cipelni a könyveket, füzeteket, tornazsákot? Ilyen általában nem szokott lenni, vagy csak ritkán adatik meg. Bevett gyakorlat talán még, hogy nem minden felszerelést visznek mindig magukkal, hanem egyes füzeteket, könyveket, amiből nincs minden nap házi feladat, azokat a tanító összegyűjti, és csak akkor adja haza, amikor feladat, vagy pótlás van benne.
 • Érdemes megnézni milyen a mellékhelységek állapota. Ha belegondolunk a saját munkahelyünkön is szeretjük, ha tiszta, rendezett körülményeket biztosítanak nekünk.
 • Milyen a házi rendje, vagy a napi rendje az iskolának? Elfogadható-e számunkra? Itt arra gondolok, hogy ha egy szülő nem tudja elfogadni az intézmény szabályait, és betartani, akkor a gyermektől is nehezebb elvárni, hogy tiszteletben tartsa azokat.

Valószínű, hogy mindenkinek más-más szempont kerül előtérbe, vagy szorul háttérbe. Ez teljesen természetes. Különböző élethelyzetekből érkezünk, motivációkkal, érdeklődési körrel, értékrendszerrel élünk. A felsorolt pontokon kívül előfordulhat, hogy még számtalan kérdés felmerül egyes szülőkben az iskola keresés kapcsán.

Minden kedves szülő társamnak kívánom, hogy találják meg gyermekük számára, azt az intézményt, osztályt, tanító nénit, ami, vagy aki megteremti a gondtalan, boldog iskolai éveket, és azt sugallja tanulni jó!

Közzététel: Fejlesztés

Szólj hozzá: